Công ty in name card – tờ rơi giá rẻ tại TP.HCM

Thiết kế và in ấn các loại nhãn đĩa CD,VCD,DVC…


– In 4 màu 1 mặt và bế thành phẩm.
– Thời giao hàng từ 1 giờ đến 2 ngày.


innhandia-danang-phucloiviet


XEM BẢNG GIÁ TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: